Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Rapporter

Kommissionen arrangerar temadagar, seminarier, kurser och föreläsningar. Forskningsresultat dokumenteras dels i kommissionens officiella rapportserie och dels i info-serien, vilken finns tillgänglig som pdf-filer på hemsidan.
Flera av rapporterna kan läsas och laddas ned från hemsidan.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr Innehåll  
108 Samverkanspålar av stål och betong   
107 Sponthandboken  
106 Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod (pdf: SE / EN)  
105  Stålpålars beständighet mot korrosion i jord (pdf)  
104 Borrade stålrörspålar - Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll (pdf)  
103 Slagna friktionspålar (pdf)  
102 Injekterade pålar (pdf)  
101 Transversalbelastade pålar (pdf + supplement)  
100 Kohesionspålar (pdf + supplement)  
99 Vibratorers användningsmöjligheter vid drivning av pålar och spont (pdf)  
98 Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar (pdf)  
97 Stålkärnepålar - Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll (pdf)  
96 Dimensioneringsprinciper för pålar - lastkapacitet (pdf + suppl1 + suppl2.bilaga1 + suppl2.bilaga2)  
95 Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning (pdf)  
94  Standardpålar av betong - lastkapacitet och geoteknisk bärförmåga (pdf)  
93 Korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och stålspont i jord och vatten (pdf)  
92 Datorsimulering av pålslagning (pdf)  
91 Friktionspålar - bärförmågans tillväxt med tiden (pdf)  
90 Grova stålrörspålar - Anvisningar för dimensionering, utförande och kontroll (pdf)  
89 Integritetskontroll av pålar med stötvågsmätning (pdf)  
88  Sprickbildning i betongpålar slagna i vatten eller i jordarter med hög permeabilitet (pdf)  
87  Bro C339 över Ekolsundsviken. Grundläggning på stålrörspålark, konstruktion och arbetsutförande (pdf)  
86  Friktionspålars bärförmåga och last/förskjutningsssamband (pdf)  
85 Statistik över antalet tillverkade och slagna pålmeter i Sverige åren 1962 - 1989 och 1991 (pdf)  
84a  Beräkning av dimensionerande lastkapacitet för slagna pålar med hänsyn till pålmaterial och omgivande jord. (pdf)  
84 Beräkning av dimensionerande bärförmåga för slagna pålar med hänsyn till pålmaterial och omgivande jord. (pdf)  
83  Beräkning av pålars last-rörelsesamband med utgångspunkt från sonderingsdata (pdf)  
82 B-metoden vid påberäkning, en förstudie (pdf)  
81 Systempålar. Stödpålar av höhållfasta, korrosionsskyddade stålrör, slagna med lätta höghastighetshejare. Anvisningar för beräkning av dimensionerande bärförmåga (pdf + supplement)  
80 Statistik över antal tillverkade och slagna pålmeter under åren 1962-1984 (pdf)  
79 Expanderkroppar (pdf)  
78 Svensk statistik över antal tillverkade och slagna pålmeter under åren 1962-1984  
77 Grävpålar i friktionsjord (pdf)  
76 Initialspänningens variation vid pålslagning  
75 Förtillverkade betongpålar. Förslag till standard med dimensioneringsunderlag (pdf)  
74 Skarv för kombinationspålar trä-betong. resultat av drag- och böjprovningar   
73 Svensk pålningsstatistik under 1980-talet.  
72 Förspänd tallriksfjäderdyna. Resultat av stötvågsteoretiska studier, datorsimulering, modell- och fullskaleprov  
71 Svensk statistik över antal tillverkade och slagna pålmeter under åren 1962-1982  
70 Buller vid pål- och spontslagning. En studie av mätmetoder, bullernivåer och bekäpningsåtgärder  
69 Stålpålar - Användningsområden och praxis för utförande  
68 Parameterstudie av olika faktorers inverkan på pålars bärförmåga som funktion av sjunkningen  
67 Negativ mantelfriktion längs pålar. Resultat av enkät år 1979  
66 Svensk statistik över antal tillverkade och slagna pålmeter under åren 1962-1980  
65 Swedish building code 1980 Chapeter 23.3 Pile Foundations / Code 1975 approval rules no 1975:8 Piles  
64  Kohesionspålars bärförmåga. En studie av utförda provbelastningar på kohesionspålar av betong  
63 Slagning av betongpålar med tryckluftshejare. resultat av fältförsök i Västerås 1973  
62 Svensk statistik över antal tillverkade och slagna pålmeter under 1962-1978  
61 Recent pile research. Activities of the Swedish Commission on Pile Research  
60 Negativ mantelfriktion längs pålar (pdf)  
59 Anvisningar för provpålning med efterföljande provbelastning (pdf SE / EN)  
58 Grävpålanvisningar. Dimensionering, utförande och kontrollav grävda, i jorden gjutna pålar (pdf)  
57 Swedish Building Code 1975 Chapter 23.6 Pile foundations  
56 Provbelastning v friktionspålar - En studie av olika provningsmetoder   
55 Rälspålars böjstyvhet - resultat av böjprovningar   
54 Pålgrupper med sidomotstånd och inspänning (pdf)  
53 Svensk statistik över antal och tillverkade och slagna pålmeter under åren 1962 - 1976  
52 Angelägenhet hos forskningsprojekt inom påområdet i Sverige 1975>. Enkätresultat  
51    
50 Pålgrundläggning i Sovjetunionen  
49 Deformationsmätningar vid slagning av pålar nära en stenmur - resultat av stereofotogrammetriska mätningar  
48 Svensk statistik över antal tillverkade och slagna pålar åren 1962 - 1974  
47 Jordgjutna pålar - en redovisning av vanliga metoder  
46 "Root Piles". Small diameter injected bored piles   
45 Aktuellt forskningsbehov för pålområdet i Sverige 1974  
Uppdaterat 2024-05-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum