Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
98 Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar

Åke Bengtsson, Bo Berglars, Sven Hultsjö, Jan Romell 2000
Rapporten vänder sig till aktörer i byggprocessen, som har intresse av att den komplicerade kedjan; projektering - installation - verifiering av stålpålars funktion i vardagliga projekt, utförs på ett rimligt och normenligt sätt. Det är tänkt att även de aktörer, som själva inte besitter erforderlig specialistkunskap, med rapportens hjälp skall kunna följa nämnda kedja. Exempel är kvalitetsansvariga enligt PBL, byggnadsinspektörer, projekterings- och byggledare samt projektörer av de byggnadsverk, som kommer att bäras av stålpålarna. I bilagor finns enkla checklistor som hjälp för dessa aktörer att kontrollera om dimensioneringen av stålpålar i ett givet projekt skett enligt denna rapport. Checklistorna kan med fördel göras till en del av projektets kvalitetsplan och kontrollplan enligt PBL.

Rapportens dimensioneringsanvisningar ansluter till Boverkets Konstruktionsregler, BKR, med underliggande anvisningar. Detta innebär att vissa byggherrar har ytterligare, andra och/eller mer detaljerade krav på dimensionering och utförande, t ex enligt BRO 94.


Ladda ned rapporten: PK-R98.pdf
Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum