Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in


Formulär för beställning av tryckt version.

PDF Rapport 108, Samberkanspålar av stål och betongSammanfattning

Denna rapport undersöker möjligheten att direkt tillämpa de Eurokodregler som gäller för samverkanskonstruktioner
i stål och betong på en betongfylld stålrörspåle omgiven av jord, eller om vissa justeringar
krävs. Rapporten syftar också till att skapa en enhetlig tolkning av Eurokod genom att ge anvisningar
och beräkningsexempel, samt beskriva hur installationen bör genomföras för att säkerställa
de förutsättningar som krävs för samverkan mellan betong och stål.

Rapporten begränsas till att behandla betongfyllda cirkulära stålrör med eller utan ingjutna stålelement,
såsom armering eller balkar i tvärsnittsklass 1-3. Betongens hållfasthetsklass omfattar intervallet
mellan C20/25 och C60/75 och stålets hållfasthetsklass avgränsas till max S460 enligt (SS-EN
1994-1-1:2005, 2009). Vidare behandlar rapporten enbart pålar där pålens tvärsnitt är och förblir
tryckt under hela dess livslängd. Till exempel har rörsponter eller olika lastfall som orsakar dragspänningar
i tvärsnittet inte behandlats.

En avgörande förutsättning för att kunna tillgodoräkna sig samverkan är att god kontakt råder mellan
rör, betong och lastinförande element. För pålens övre del är det ofta en topplåt som överför lasten till
stålröret och betongen. I det fallet gäller att topplåtens förbindelse mot både betong och stålrör uppfyller
de kriterier som anges enligt Eurokod. För en borrad påles nedre del krävs att berget rengörs
från jord och borrkax innan betongen tillförs. I rapporten beskrivs bland annat varför det är så viktigt
med god anliggning mellan samtliga ingående konstruktionsdelar. Vidare beskrivs hur god anliggning
kan åstadkommas samt vilka kontroller som då krävs.

Författare:

Håkan Karlsson
Simon Håkansson
Fredrik Sarvell
Uppdaterat 2024-05-20
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum