Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Slagna friktionspålar

Denna rapport omfattar friktionspålar, specifikt massundanträngande slagna pålar i friktionsjord. Med friktionsjord avses i rapporten jordar med huvudfraktionen silt till grus.

Syftet med rapporten är att den ska vara ett hjälpmedel vid projektering, dimensionering, utförande och kontroll av slagna friktionspålar.

Målsättningen är att den även ska bidra med en kunskapshöjning och förståelse av vad
som händer både vid neddrivning och belastning av friktionspålar. Rapporten ger en övergripande
bild över dagens kunskapsnivå gällande slagna friktionspålar.

Stora delar av det som redovisas utgör relativt nya forskningsresultat kring verkningssätt hos friktionspålar.

Nya beräkningsmetoder och förklaringsmodeller presenteras. Dessutom redogörs för den
projekteringspraxis som gradvis utvecklats i Sverige i takt med att stötvågsmätning och
datorbaserad slagningssimulering blivit allt vanligare.


Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av följande personer:
Gary Axelsson
Sadek Baker

Rapporten går att läsa och ladda ner här.

PK-R103.pdf
Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum