Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Kohesionspålar

Syftet med denna rapport är att ge en samlad information av hur en kohesionspålad grundläggning kan/bör dimensioneras, och att samtidigt försöka ”uppdatera” förfarandet genom att inkludera nyare kunskap. En övergripande
ambition har också varit att försöka skapa ett verktyg med hjälp av vilket man, genom att skaffa sig mer information i
det specifika projektet, kan vinna fördelar genom att kunna tillåta ett ökat utnyttjande av pålarna.
Förfarandet ger dock inga fördelar i sig, men skapar ett incitament att i det specifika objektet öka informationen.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av följande personer:

Per Eriksson, NCC Teknik
Leif Jendeby, Vägverket
Tord Olsson, WSP
Tomas Svensson, FB Engineering

Rapporten går att läsa och ladda ner här.
PK-R100.pdf

Rapport för utskrift
PK-R100 oskyddad.pdf

Supplement nr 1 till rapport 100 är framtagen av Peter Alheid, Hercules grundläggning, och Gunnar Holmberg, Skanska.
Rapport_100_supplement.pdf


Uppdaterat 2021-06-17
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum