Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
95. Omgivningspåverkan vid pål- och spontslagning

Staffan Hintze, Sven Liedberg, Rainer Massarsch, Magnus Hanson/Hans Elvhammar, Björn Lundahl och Sven-Erik Rehnman, 1997
Syftet med denna rapport har varit att beskriva påverkan på omgivningen vid slagning arv massförträngande pålar och spont samt diskutera sätt för att minimera omgivningspåverkan.


Allt grundläggningsarbete påverkar sin omgivning på något sätt. Detta gäller såväl påverkan på angränsande byggnader, gator och markförlagda ledningar, som störningar på utrustningar, installationen och inte minst enskilda människor.


Att analysera riskerna för påverkan samt att välja rätt metod för utförande av grundkonstruktionen har stor betydelse för att minimera den totala kostnaden i samband med grundläggning. Speciellt viktigt är detta vid slagning av pålar och spont.


Även om det inte finns generellt accepterade metoder för att beräkna omgivningspåverkan vid pålning och spontning, finns det en mängd mätningar och empirisk kunskap.

Rapport 95 för nedladdning R95.pdf
Uppdaterat 2013-10-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum