Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
93. Korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och stålspont i jord och vatten.

Göran Camitz, 1994
Denna utredning har utgått från att stålpålar och stålspont i jord och vatten förväntas stå mycket lång tid, utan att korrosionen skall fa inkräkta på deras bärförmåga. Livslängdskravet i jord är i många fall av storleksordningen 100 år. Utredningens övergripande syfte är att ge underlag för hur korrosionen kan beaktas vid dimensionering av stålpålar och stålspont.

Till grund för utredningen ligger en omfattande litteraturundersökning och erfarenhetsinsamling. En långtgående bearbetning har gjorts av litteratur och erfarenheter. Rapporten sammanfattar således dagens kunnande på området korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och stålspont i olika jord- och vattentyper.

Rapporten inleds med en teoretisk framställning av hur korrosionen uppträder på stålpålar och stålspont och vilka faktorer som inverkar. I anslutning till detta jämförs korrosionsbenägenheten hos oskyddade pålar av kolstål och pålar av segjäm.

Därefter sammanfattas resultaten från svenska och utländska fältundersökningar av korrosion på stålpålar och stålspont i jord och vatten. Tyngdpunkten har lagts på en redovisning av de korrosionshastigheter som uppmättes i undersökningarna.

Rapporten går att läsa och ladda ner här.

R93.pdf
Uppdaterat 2014-02-05
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum