Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in

Rapport 106
Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod

 

Praktiska råd och rekommendationer vid projektering och kontroll


Rapporten har utarbetats av en projektgrupp bestående av:

Bo Berggren

Berggren Tech, gruppens ordf.

Peter Alheid

Hercules Grundläggning

Gary Axelsson

ELU Konsult

Ingemar Hermansson

Pålanalys i Göteborg

Fredrik Sarvell

Ruukki Sverige

Bo Berglars

Piling Development

Rapporten har granskats av en referensgrupp bestående av:

Gunnar Holmberg

Skanska Sverige

Per-Evert Bengtsson

Statens geotekniska institut

Johan Lindgren

Nilsson & Lindgren Markkonsult

Kurt Palmqvist

Trafikverket

Karin Larsson

Pålkommissionens sekreterare

Lovisa Moritz

Trafikverket

Hans Gullström

Pålplintar

Stockholm i januari 2014

OBS!
Pålkommissionens Rapport 106 skrevs när föreskrivande myndigheterna, Boverket och Trafikverket, hade olika partialkoefficienter för verifiering av geoteknisk bärförmåga (tabell 7.1 till 7.3). Detta är inte längre fallet. De koefficienter som gäller idag, i samtliga konstruktioner, är de som listas under TRVFS. Detta har också inverkan på flera andra delar av rapporten.

Likaså har Pålkommissionen utgivit ett supplement 1 till Rapport 100 - Kohesionspålar och IEGs tillämpningsdokument rapport 8:2008 för EN 1997-1, kapitel 7 Pålgrundläggning (TD Pålar) har reviderats till version 3. Dessa båda skrifter är framtagna i samråd och påverkar starkt kapitel 6.2 Dimensionering genom beräkning - Kohesionspålar. Supplementet återfinns tillsammans med Rapport 100.


Rapport 106.pdf

Uppdaterat 2020-05-07
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum