Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Supplement nr 1 till rapport 96:1

Föreliggande supplement nr 1 till Pålkommissionens rapport 96:1 innehåller ändringar och förtydliganden till rubricerade rapport. Det omfattar kapitel 3. Dimensioneringsförutsättningar, avsnitt 3.2.2 Installationens inverkan på pålmaterialens egenskaper och avsnitt 3.4 Initialkrokighet hos installerad påle samt Exempel nr 1.

Supplementet syftar dels till att underlätta tolkningen av rubricerade rapport och dels till införande av mer nyanserade metoder för att beakta installationens olika inverkan på pålmaterialens egenskaper.

Supplementet har skrivits av Gunnar Ehnbåge, VBK Konsulterande ingenjörer, Göteborg. Värdefulla synpunkter under arbetets gång har lämnats av Gunnar Holmberg, Skanska Teknik, Göteborg.

Supplementet har remissbehandlats. Värdefulla synpunkter har härvid lämnats av Per-Evert Bengtsson, Peab Sverige AB, Åke Bengtsson, Ingenjörsfirma Åke Bengtsson AB och Ebbe Rosell, Vägverket.

Div16(1).pdf (58 kB)
Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum