Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Pålprojektering
18-19 september 2024 Knivsta

Kursbeskrivning        Anmälan

BAKGRUND
Pålgrundläggning är en vanlig grundläggningsmetod för byggnader och anläggningar i Sverige och utomlands. Dimensionering av pålar innebär att beräkna och bestämma både dess geotekniska och konstruktiva bärförmåga i brottgränstillstånd och bestämma dess egenskaper i bruksgränstillstånd, samt hur flera pålar samverkar i en pålgrupp.

SYFTE
Syftet med kursen är att förmedla kunskap om pålars funktion i olika typer av jord och en ingående genomgång av olika dimensioneringsmetoder för mantelburna pålar och pålar fritt i luft och vatten. Kursen kommer att behandla konstruktiv dimensionering av betong-, samverkanspålar (stålrör/betong) och träpålar, samt beräkning av pålgrupper.
Deltagarna kommer även att lära sig om geotekniska indataparametrar samt olika beräkningsmodeller och specialfall, som kan uppstå vid påldimensionering. Kursen kommer att belysa påverkan av påhängslaster under olika förhållanden och presentera samverkansgrundläggning som ett alternativ till traditionell kohesionspålad grundläggning. Dessutom kommer återanvändning och klassificering av befintliga pålar, samt påverkan av omgivande arbeten på sådana att ingå.

KURSMÅL
Målsättningen är att deltagarna självständigt efter kursen ska förstå hur man kan dimensionera olika pålgrundläggningar. Deltagarna ska vidare kunna hantera och utvärdera relevant geoteknisk indata för dessa. De ska dessutom kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringspraxis.

MÅLGRUPP
I första hand geokonstruktörer, men även geotekniker, konstruktörer och projekteringsledare.

FÖRKUNSKAPER
Det rekommenderas att deltagarna har minst två års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete dvs. har grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion
inom stål och armerad betong.
Verifiering genom provning
14 november 2024 Stockholm

Kursbeskrivning            Anmälan

BAKGRUND
Pålgrundläggning är en vanlig grundläggningsmetod för byggnader och anläggningar i Sverige och utomlands. För slagna och borrade pålar utgör provning med dynamisk (PDA) och statisk provbelastning de vanligaste metoderna för att verifiera den geotekniska bärförmågan i tryck och drag. Pålkommissionen har tagit fram denna kurs som ytterligare en del i kursserien där även Pålprojektering samt Påldimensionering ingår.

SYFTE
Att ge deltagarna en förståelse för vågteorin vid slagning av pålar samt förhållandet mellan fallhöjd, massa och kraft. En övergripande introduktion till dynamisk och statisk provbelastning – vad som mäts, hur den geotekniska bärförmågan beräknas, samt vilka regelverk som styr. Deltagarna skall också få en introduktion till CAPWAP och WEAP samt när dessa skall användas.

KURSMÅL
Målsättningen är att ge deltagarna en grundläggande introduktion till dynamisk provbelastning (PDA-mätning), CAPWAP samt WEAP. Deltagarna skall också få praktiska råd och rekommendationer vid statisk provbelastning och provdragning av förankringar samt få en genomgång av vilka regelverk som styr verifieringen av geoteknisk bärförmåga. Efter kursen ska deltagarna förstå samband mellan fallhöjd, massa och kraft vid slagning av pålar. Tillskansat sig praktiska tumregler  vid slagning av pålar, förstå när och varför CAPWAP-analys behöver göras samt när WEAP-analys kan vara ett värdefullt redskap. Få förståelse för när statisk provbelastning utförs och hur den utvärderas, samt hur statisk provbelastning av förankringar utförs.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig i stort sett till samtliga som vill få en ökad förståelse för dynamisk och statisk provbelastning av pålar och provbelastning av förankringar. Kursen innehåller en del teori, men också mycket praktiska råd varför innehållet riktar sig till alla från intresserade yrkesarbetare till byggledare, platschefer, projektörer, geotekniker och konstruktörer m.fl.
Påldimensionering
4-5 december 2024 Stockholm

Kursbeskrivning           Anmälan

BAKGRUND
Pålgrundläggning är en vanlig grundläggningsmetod för byggnader och anläggningar i Sverige och utomlands. Dimensionering av pålar innebär att beräkna och bestämma både dess geotekniska och konstruktiva bärförmåga i brottgränstillstånd och bestämma dess egenskaper i bruksgränstillstånd, samt hur flera pålar samverkar i en pålgrupp.

SYFTE
Syftet med kursen är att förmedla kunskap om pålars funktion i olika typer av jord och en ingående genomgång av olika dimensioneringsmetoder för mantelburna pålar och pålar fritt i luft och vatten. Kursen kommer att behandla konstruktiv dimensionering av betong-, samverkanspålar (stålrör/betong) och träpålar, samt beräkning av pålgrupper.
Deltagarna kommer även att lära sig om geotekniska indataparametrar samt olika beräkningsmodeller och specialfall, som kan uppstå vid påldimensionering. Kursen kommer att belysa påverkan av påhängslaster under olika förhållanden och presentera samverkansgrundläggning som ett alternativ till traditionell kohesionspålad grundläggning. Dessutom kommer återanvändning och klassificering av befintliga pålar, samt påverkan av omgivande arbeten på sådana att ingå.

KURSMÅL
Målsättningen är att deltagarna självständigt efter kursen ska förstå hur man kan dimensionera olika pålgrundläggningar. Deltagarna ska vidare kunna hantera och utvärdera relevant geoteknisk indata för dessa. De ska dessutom kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringspraxis.

MÅLGRUPP
I första hand geokonstruktörer, men även geotekniker, konstruktörer och projekteringsledare.

FÖRKUNSKAPER
Pålkommissionens kurs i Pålprojektering, eller motsvarande, är ett rekommenderat förkunskapskrav. Det rekommenderas vidare att deltagarna har några års arbetslivserfarenhet inom området, med grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion inom stål- och betongkonstruktion.
Spontdimensionering

(Vilande)

SYFTE
Att ge deltagarna grundläggande förståelse för spontkonstruktioner och kunskap för att dimensionera enklare sponter i geoteknisk kategori 2. Kursen behandlar även vilka geotekniska undersökningar som bör utföras och hur dessa utvärderas. Omgivningspåverkan från spontarbeten och upprättande av kontrollprogram ingår.

KURSMÅL
Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska ha en djupare förståelse för hur spontkonstruktioner fungerar och kunna dimensionera enklare spontkonstruktioner. Deltagarna ska kunna planera och utvärdera geotekniska undersökningar för spontprojektering.

MÅLGRUPP
Geotekniker och konstruktörer med ingen eller liten erfarenhet av spontkonstruktion.Spontkurs 2, avancerad

(Vilande)

Dimensionering av sponter ur ett fördjupat geotekniskt perspektiv. Dimensionering med FEA respektive AJB.Uppdaterat 2024-06-12
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum