Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Länkar
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Årets Grundläggare

Priset instiftades 1997 av Pålentreprenörföreningen och Pålkommissionen.

Guldpålen
- grundläggningsbranschens egen utmärkelse för "Förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, branschsamverkan och -utveckling". 
 


Priset till "Årets Grundläggare" utdelas gemensamt av Svensk Grundläggning och Pålkommisionen.                                          
                       
Utmärkelsen delas ut en gång per år, pr
istagaren tillkännages på Grundläggningsdagen.


                       
Priset till Årets Grundläggare, Guldpålen 2018 tilldelades Hans Gullström.
 


Fr.v. Svensk Grundläggnings ordförande Göran Svensson, Hans Gullström och Olle Båtelsson Pålkommissionens ordförande.
Foto: Lars Hamrebjörk


Motiveringen löd:

  • Årets pristagare har visat stort engagemang inom både Svensk Grundläggnings och Pålkommissionens verksamhet, och bidrog aktivt vid bildandet av Svensk Grundläggning.
  • Som en teknikkunnig entreprenör har han utifrån en gedigen erfarenhet outtröttligt visat på vikten av att regelverk och standarder är möjliga och rimliga att följa från projektering till produktion - där resultatet av grundläggningsprocessen avgörs i praktiken.
  • Pristagaren har i många sammanhang, ex i arbetet med AMA eller med arbetsbäddar för människa och maskin, arbetat för en ökad medvetenhet om att förutsättningar för en säker arbetsmiljö i utförandet måste grundläggas i projekteringen, inte med LPP - Löses På Plats!
  • Med en aldrig sinande entreprenörsanda har pristagaren utmanat både konventionell teknik, material och maskiner, dock alltid med ett klokt säkerhetstänk i behåll.
  • Sist men inte minst har pristagaren fostrat och varit en uppskattad ledare och mentor för medarbetare och kollegor, som tagit med sig erfarenheter vidare i sin egen utveckling inom branschen.
     
Uppdaterat 2019-03-26
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum