Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Länkar
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Årets Grundläggare

Priset instiftades 1997 av Pålentreprenörföreningen och Pålkommissionen.

Guldpålen
- grundläggningsbranschens egen utmärkelse för "Förtjänstfulla insatser inom svensk grundläggning med särskild betoning på pålteknik, stödkonstruktioner, branschsamverkan och -utveckling". 
 


Priset till "Årets Grundläggare" utdelas gemensamt av Svensk Grundläggning och Pålkommissionen.                                          
                       
Utmärkelsen delas ut en gång per år, pr
istagaren tillkännages på Grundläggningsdagen.


 
På grund av inställda evenemang under pandemin delades det ut två Guldpålar på Påldagen den 18 maj 2022. Geokonstruktörerna Peter Alheid, Hercules Grundläggning, och Håkan Karlsson, Skanska, vann priset för 2021 respektive 2020. Här flankeras de av Göran Svensson, ordförande i Svensk Grundläggning och Olle Båtelsson, ordförande i Pålkommissionen.


Foto: Helene Kennedy


Guldpålen 2021 tilldelades Peter Alheid, Hercules.

Motivering:
Årets pristagare besitter en unik mix av nya idéer, entusiasm, kunskap, hängivenhet, nyfikenhet och stor seriositet inom både pålningsteknik och stödkonstruktioner. Engagemanget är slående och upplyftande för kollegorna i branschen. Genom en bred kompetens och stort intresse inom pålning har pristagaren bidragit både i teori och praktik med allt från att utveckla och förbättra betongpåleelement i samverkan med fabrikerna, vara ett viktigt stöd för produktionen på arbetsplatserna, till att engagera sig i utvecklingen av AMA och Eurocode. Pristagaren brinner för att medverka och vägleda i projektens olika skeden, är alltid öppen för att dela med sig av sina gedigna kunskaper inte bara till kollegor inom företaget utan även till konsulter, konstruktörer och andra entreprenörer. Personen har tagit ett betydande ansvar för utbildningar och bidragit med ett lysande arbete både inom Pålkommissionen och med Påldagen.
Årets pristagare bör fortfarande se sig som en begåvade ungdom i branschen även om han nu kommer att betraktas, om inte en PRO'are så som en super senior.

Guldpålen 2020 tilldelades Håkan Karlsson, Skanska.
Motivering:
Årets pristagare är en praktiskt arbetande geoprojektör som gärna är med i produktionen där de stora teoretiska kunskaperna omsätts till praktiska lösningar. Väl ute i gropen är engagemanget gränslöst och allehanda frågeställningar och uppgifter tas om hand. När stövlarna åker av är varken certifieringsprocesser eller samverkansberäkningar något främmande utan angrips med samma stora nyfikenhet och lust. Att i stort sett alla problem kan lösas med kraftpilar och diagramkurvor och gärna förklaras med en liknelse med något vardagligt har även inneburit att pristagaren är en uppskattad föreläsare både med att introducera ny kunskap internt eller undervisa i dimensioneringsfrågor externt.
Pristagaren har ett stort engagemang för geobranschen och varit ledamot i både SGF:s och Pålkommissionens styrelser och är en inspiratör som sporrar och peppar sin omgivning.


Guldpålen 2019 tilldelades den 4 maj till Viveca Arvidsson.Foto: Tanja Bojovic

Motivering:
Årets
pristagare söker engagerat optimala lösningar både ur ett produktionstekniskt och ekonomiskt perspektiv. Engagemanget sträcker sig dessutom långt in på det personliga planet, där pristagaren verkligen lyfter människor.  

Genom att motivera till lärande, oberoende av mottagarens kunskapsbas, förbättrar pristagaren den ömsesidiga förståelsen mellan entreprenörer, ingenjörer samt beställare och främjar därmed samarbetet mellan yrkesgrupper.  

Vidare har årets pristagare under sin långa karriär på ett osjälviskt sätt delat med sig av sin gedigna tekniska kunskap samt erfarenhet avseende geokonstruktioner och grundläggning till den yngre generationen ingenjörer och egentligen alla som fått, och än i dag får privilegiet att jobba med pristagaren.

Dessutom har pristagaren framgångsrikt lett och fullföljt projektet, Sponthandboken 2018.   

     

Uppdaterat 2022-05-24
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum