Hem
Om Pålkommissionen
Styrelse
Stadgar
Medlemskap
Medlemmar
Integritetspolicy
Valkommitté
Revisorer
Föreningsstämma 2024
Föreningsstämma 2023
Föreningsstämma 2022
Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2020
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma 2014
Kurser
Kontakt
Årets Grundläggare
NYHETER
Rapporter
Kunskap
Sök
In English
Logga in


       ÖPPNA PÅLKOMMISSIONENS INFORMATIONSFOLDER


Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Vår huvuduppgift är att bidra till utveckling inom dessa teknikområden genom att:
  • prioritera, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
  • följa upp och utvärdera forskningsresultat
  • sprida kunskap och erfarenhet vidare

Kommissionen har till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

Sekretariatet och arbetsgrupperna utgör ett forum för diskussion och utveckling av pålteknik. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, kommuner, forskningsinstitut och utländska företag som är verksamma inom pålområdet.

Vårt arbete inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner utgör en stor del av den forskning som bedrivs inom området. Arbetet  finansieras i huvudsak av medlemsföretagens kostnadsandelar, ca 70% av resurserna används till forskning och utvärdering. Övriga resurser används till standarder, typgodkännanden och informationsverksamhet. Genom vår organisation är det möjligt att snabbt förmedla forskningsresultat till medlemsförtagen.


Organisationen Pålkommissionen, som sammanfogar dessa grupper, är unik i Europa. 
 

Pålkommissionen bildades 1959 inom Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och utgör ett forum för diskussion och utveckling inom pålgrundläggning och sedan några år även stödkonstruktioner. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, forskningsinstitut och utländska företag. 
Pålkommissionen är inte längre ansluten till IVA.

Tillbakablick

 

Europastandarder

Pålkommissionen medverkar inom SIS/TK 183 och IEG 2.0 http://www.ieg.nu/ i arbetet med den nya generationen europastandarder för geoteknik och grundläggning.

Uppdaterat 2024-04-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum