Hem
Om Pålkommissionen
Styrelse
Stadgar
Medlemskap
Medlemmar
Integritetspolicy
Valkommitté
Revisorer
Föreningsstämma 2023
Föreningsstämma 2022
Föreningsstämma 2021
Föreningsstämma 2020
Föreningsstämma 2018
Föreningsstämma 2017
Föreningsstämma 2016
Föreningsstämma 2015
Föreningsstämma 2014
Kurser
Kontakt
Årets Grundläggare
NYHETER
Rapporter
Länkar
Kunskap
Sök
In English
Logga in


        ÖPPNA PÅLKOMMISSIONENS INFORMATIONSFOLDER


Pålkommissionen bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner. Vår huvuduppgift är att bidra till utveckling inom dessa teknikområden genom att:
  • prioritera, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
  • följa upp och utvärdera forskningsresultat
  • sprida kunskap och erfarenhet vidare

Kommissionen har till stor del bidragit till att ändamålsenliga och kostnadseffektiva pålade konstruktioner nu utförs med svensk pålningsteknik.

Sekretariatet och arbetsgrupperna utgör ett forum för diskussion och utveckling av pålteknik. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, kommuner, forskningsinstitut och utländska företag som är verksamma inom pålområdet.

Vårt arbete inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner utgör en stor del av den forskning som bedrivs inom området. Arbetet  finansieras i huvudsak av medlemsföretagens kostnadsandelar, ca 70% av resurserna används till forskning och utvärdering. Övriga resurser används till standarder, typgodkännanden och informationsverksamhet. Genom vår organisation är det möjligt att snabbt förmedla forskningsresultat till medlemsförtagen.


Organisationen Pålkommissionen, som sammanfogar dessa grupper, är unik i Europa. 
 

Pålkommissionen bildades 1959 inom Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och utgör ett forum för diskussion och utveckling inom pålgrundläggning och sedan några år även stödkonstruktioner. Kommissionens medlemmar består av byggande verk, entreprenörer, konsulter, tillverkare, forskningsinstitut och utländska företag. 
Pålkommissionen är inte längre ansluten till IVA.

Tillbakablick

Vad kommissionen uppnått:

» Standardisering av pålmaterial, pålningsteknik, dimensionering och kontroll 
» Djupgående kunskaper om pålars funktion
» Bättre utnyttjande av pålmaterial och effektivare pålgrundläggningsteknik
» Utveckling av mätutrustning och nya påltyper
» Rapporter av normkaraktär som skapar standarder och riktlinjer för dimensionering av olika påltyper

Pålningstekniken förändras snabbt, både i Sverige och i andra länder. Nya forskningsområden upptäcks kontinuerligt. Under de närmaste åren kommer följande områden att prioriteras:

» Pålsystem i andra länder i Europa
» Dimensioneringsmetoder baserade på sannolikhetsteori
» Pålars funktion vid vad gäller samverkan byggnad-undergrund, sidobelastade pålar sidomotstånd och pålgruppers beteende


Forskning och utveckling

Forsknings-och utvecklingsarbete utförs i arbetsgrupper eller av enskilda utredningsmän. Nya arbetsgrupper skapas efter behov. För närvarande pågår arbete bl.a. inom följande områden:

 

Europastandarder

Pålkommissionen medverkar inom SIS/TK 183 och IEG 2.0 http://www.ieg.nu/ i arbetet med den nya generationen europastandarder för geoteknik och grundläggning.


Pålstatistik

Statistiken tas fram i samarbete med Svensk Grundläggning.

Uppdaterat 2023-03-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum