Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
Stålpålars beständighet mot korrosion i jord
En sammanställning av kunskaper och erfarenheter

Pålkommissionens rapport 105 är nu ute!

Denna rapport har tillkommit för att sprida information om de nya kunskaper och erfarenheter

beträffande korrosion på stålpålar i jord, som framkommit sedan den tidigare korrosionsrapporten Camitz (1994), som redovisade förhållandena fram till ca 1990. Ett annat syfte med denna rapport är att ge ett samlat underlag för en förnyad bedömning av vilka rostmåner man bör räkna med vid dimensionering av pålar i naturliga jordar samt klargöra under vilka förhållanden man bör räkna med ökad rostmån eller skydda pålarna på annat sätt. Införandet av Eurokoderna har också medfört krav på ”dimensionerande rostmån” som erhålls genom att ett ”karakteristiskt” värde på rostmånen multipliceras med en partialkoefficient. Det är viktigt att man kan bedöma huruvida de i SS-EN 1993-5 angivna värdena på korrosionshastighet vid olika jordförhållanden kan tillämpas också i svenska jordar. Användningen av stålpålar har också ökat väsentligt i Sverige under en lång följd av år och utgör nu 30 – 40 % av den totala mängden pålmeter, som slås här varje år. Rapporten inleds med en teoretisk framställning


Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av följande personer:

Göran Camitz
Ulf Bergdahl
Tor-Gunnar Vinka


Rapporten går att läsa och ladda ner här.
PK-R105.pdf
Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum