Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Länkar
Kunskap
Sök
In English
Logga in
SPONTHANDBOKEN SÄLJS ENDAST AV PÅLKOMMISSIONEN!

DEN FÖRSTA VERSIONEN ÄR SLUTSÅLD
, vi återkommer här när den uppdaterade versionen finns att köpa.


Sponter med stämp eller ankare som stödjande konstruktioner används för att möjliggöra schakter

eller uppfyllnader. Sedan Sponthandboken skrevs 1996 har såväl tillämpningsområden,

beräkningsteknik och krav ändrats.


I denna nya omarbetade sponthandbok har dessa förändringar beaktats. Speciellt betonas att sponter

är samverkanskonstruktioner, vilket bland annat innebär att den möjliga belastningen på sponten

beror på spontens deformationer. Det måste finnas en lämplig säkerhetsmarginal dels mot förväntade

påkänningar och deformationer i bruksstadiet dels mot effekten av kraftigt reducerad hållfasthet i

jorden vid brottstadiet. Krav på säkerhetsmarginal grundas på den europeiska standarden för

dimensionering av geokonstruktioner EN 1997:2005.


Vid sidan av de traditionella metoder som utgår från analytiska jämviktsberäkningar behandlas även

mer komplexa samverkansberäkningar. Dessa har fått en ökad betydelse och används numera

regelmässigt vid alla djupare eller på annat sätt mer komplicerade sponter.

Denna nya sponthandbok kommer att ersätta Sponthandboken från 1996 och Förankrade Sponter

från 1979. Det är vår förhoppning att den ska bli lika användbar och uppskattad som föregångarna.

Den nya sponthandboken har även skrivits för att kunna ersätta IEG´s tillämpningsdokument för

stödkonstruktioner 2:2009.


I den granskningsgrupp som granskat ett tidigt koncept och lämnat värdefulla synpunkter har ingått:

Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik AB

Anders Hansson, Trafikverket

Håkan Eriksson, Geomind

Tara Wood, NCC

Matti Kivelö, Kivelö Geoteknik AB

Razvan Ignat, Skanska

Jan Stenmark, Prefabsystem


Projektet har finansierats av Pålkommisionen, Trafikverket och Svensk Grundäggning. Projektet har

initierats och administrerats genom Viveca Arvidsson,Täljö- Bygg och Geokonsult AB.

Vi i arbetsgruppen vill tacka David Jansson, Iterio för renritning av figurer och er alla som på olika sätt

stöttat och bidragit till genomförandet. Speciellt vill vi även tacka Torbjörn Edstam, Skanska, för

lämnade synpunkter.


Stockholm 2018

Anders Fredriksson Anders Kullingsjö Anders Ryner Håkan Stille


Uppdaterat 2020-12-09
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum