Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Rapport 108
Rapport 107
Rapport 106 EN
Rapport 106
Rapport 105
Rapport 104
Rapport 103
Rapport 102
Rapport 101
Rapport 100
Rapport 99
Rapport 98
Rapport 97
Rapport 96
Rapport 95
Rapport 94
Rapport 93
Rapport 92
Rapport 91
Rapport 90
Rapport 89
Rapport 88
Rapport 87
Rapport 86
Rapport 85
Rapport 84a
Rapport 84
Rapport 83
Rapport 82
Rapport 81
Rapport 80
Rapport 79
Rapport 77
Rapport 75
Rapport 60
Rapport 59
Rapport 58
Rapport 54
Suppelment PK R101
Supplement PK R100
Supplement PK R96:1
Supplement PK R81, 84a och 96:1
Kunskap
Sök
In English
Logga in
97 Stålkärnepålar - Anvisningar för projektering, dimensionering, utförande och kontroll

Håkan Bredenberg, 2000
Rapporten innehåller:

* För- och nackdelar med stålkärnepålar samt produktionsteknik
* Utförande
* Kontroll
* Ett utförligt avsnitt om dimensionering

Den ansluter till tidigare rapporter och normer och utgör en uppdatering av en tidigare BFR-rapport.

Stålkärnepålar har utvecklats från att tidigare varit enbart spetsburna till att numera även utformas som mantelburna pålar. De förra måste stoppslås och kräver berg med hög tryckhållfasthet. Vid mantelgjutna pålar kan man genom tillräcklig ingjutningslängd utnyttja berg med lägre hållfasthet. En annan fördel med mantelburna stålkärnepålar är att man även kan ta upp dragkrafter. En stålkärnepåle kan därvid t ex ersätta en konstruktion med kombinerade pålar och dragstag.

Marknaden för stålkärnepålar i Sverige är växande. Idag omsätts cirka 150-200 Mkr/år. Stålkärnepålar har ett högre meterpris, 2000-3000 kr/m, än t ex betongpålar, 400-500 kr/m. De kan trots detta ibland vara totalekonomiska, t ex genom möjlighet till kortare byggtid eller genom att man på ett rationellt sätt har möjlighet att ta upp både drag- och tryckkrafter.

En stålkärnepåle består av ett kvarstående foderrör av stål som borras ned till bärkraftigt berg. Inne i foderröret monteras en solid stålkärna. Utrymmet mellan kärnan och foderröret fylls med injekteringsbetong. Stålkärnepålar installeras med lätta borrmaskiner som kan bullerdämpas effektivt. Maskinutrustningen kan genomborra de flesta i marken naturligt förekommande hinder såsom sten och block. Ingen jordundanträngning eller sänkning av grundvattenytan uppkommer. Mycket små markvibrationer uppstår. Stålkärnepålen fyller därför högt ställda krav på skonsamhet med avseende på omgivningspåverkan.

Pålen utförs spetsburen eller mantelburen. En mantelburen stålkärnepåle har en i berg fastgjuten kärna. Eftersom alla pålens komponenter samt utförandet kan kontrolleras i detalj uppnås en hög kvalitetsnivå. Stålkärnepålar kan ta laster större än 3000 kN. Kärnor med diametrar varierande mellan 70 till 210 mm finns tillgängliga.

Stålkärnepålar har använts i Sverige sedan början av 1960-talet. Användningen har sedan dess ständigt ökat. Stålkärnepålar används idag praktisk taget uteslutande inom Skandinavien, men påltypen bedöms, där lämpliga förutsättningar finns, även ha stora möjligheter till användning även i andra delar världen.

Ladda ned rapporten:PK-R97_tilltryck_mindre fil.pdf

Uppdaterat 2020-02-10
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum