Rapporter

Kommissionen arrangerar temadagar, seminarier, kurser och föreläsningar. Forskningsresultat dokumenteras dels i kommissionens officiella rapportserie och dels i info-serien, vilken finns tillgänglig som pdf-filer på hemsidan.
Flera av rapporterna kan läsas och laddas ned från hemsidan.

Ett urval av Pålkommissionens rapporter säljs via Svensk Byggtjänst och deras webbbutik: www.byggtjanst.se

SPONTHANDBOKEN SÄLJS ENDAST AV PÅLKOMMISSIONEN! Beställningsformulär hittar du här

----------------------------------------------------------------------------------------------------Uppdaterat 2019-01-31