Hem
Om Pålkommissionen
Kurser
Årets Grundläggare
NYHETER
Kontakt
Rapporter
Länkar
Kunskap
Pålstatistik
Pållitteratur oktober 2017 - juni 2018
Tekniska PM
Skrifter
Arkiv
Sök
In English
Logga in


Litteratur om pålar och pålning

Den senaste pålrelaterade litteraturen i databasen SGI-Line, oktober 2017 - juni 2018.

 

Är du intresserad av något eller några av dokumenten, hör av dig till SGI Informationstjänst, info@swedgeo.se, tel: 013-20 18 04

 

Litteraturdatabasen SGI-Line innehåller cirka 85.000 hänvisningar till internationell geoteknisk och miljögeoteknisk litteratur. Databasen produceras av Statens geotekniska institut, SGI och är en av få i världen med renodlat geotekniskt innehåll.

 

Sök i litteraturdatabasen SGI-Line.

 

 

Svensk litteratur


Modelling the creep of deep foundations in soft Gothenburg clays
Wood, T, Karstunen, M; European Journal of Environmental and Civil Engineering; 2017, 19 p
Ref no 85725
More info

In-situ testing of floating thermal piles in soft sensitive clay
Bergström, A; Chalmers University of Technology. Department of Architchture and Civil Engineering. Division of Geology and Geotechnics. Licentiate thesis; 2017, 92 p
Ref no 85826
More info

'Geogruppen', ett unikt samarbete kring massundanträngning i centrala Göteborg
Bouzas, C; Grundläggningsdagen 2018: Stött och blöt, Stockholm, 15 mars, 2018; 2018, pp 69-91
Ref no 86021

Hur stöttas Kungsbackaleran?
Oskarsson, R; Grundläggningsdagen 2018: Stött och blöt, Stockholm, 15 mars, 2018; 2018, pp 143-157
Ref no 86025

Nya Slussen - att bygga mycket och trångt i Stadsmiljö
Lidehorn, O, Beijer Lundberg, A; Bygg & Teknik; 2018, vol 110, no 1, pp 12-14, 16-17
Ref no 85917

Sponthandboken 2018. Dimensionering av temporära stödkonstruktioner
Fredriksson, A, Stille, H, Kullingsjö, A, Ryner, A; Pålkommissionen. Rapport 107; 2018, 268 p
Ref no 86083

Trehundratusen meter pålar i diket
Wallgren, J, Sabattini, M; Grundläggningsdagen 2018: Stött och blöt, Stockholm, 15 mars, 2018; 2018, pp 247-259
Ref no 86032

FRP, framtidens material för reparation av undervattenspålar?
Uddmyr, A, Mara, V, Röös, J; Bygg & Teknik; 2018, vol 110, no 1, pp 46-48
Ref no 85925

Kunskap om överföring av vibrationer vid spontdrivning ger lägre skadekostnad
Deckner, F, Hintze, S, Viking, K; Bygg & Teknik; 2018, vol 110, no 1, pp 78-80
Ref no 85931

Wave patterns in the ground: Case studies related to vibratory sheet pile driving
Deckner, F, Viking, K, Hintze, S; Geotechnical and Geological Engineering; 2017, vol 35, no 6, pp 2863-2878
Ref no 85768
More info

Allt du borde kunna men inte vågar fråga - om Grundläggningsmaskiner
Haabma Hintze, L, Pettersson, J; Bygg & Teknik; 2018, vol 110, no 1, pp 40-42
Ref no 85923


Utländsk litteratur


Design of single piles, small pile groups, and wide piled foundations
Fellenius, BH; International conference on advancement of pile technolgy and pile case histories, PILE 2017, Bali, September 25-27, 2017. Proceedings, vol. 1; 2017, 15 p
Ref no 85780

Influence of soil set up on the bearing capacity of pile in clays
Pratama, MY, Astriani, B, Rahardjo, PP; International conference on advancement of pile technolgy and pile case histories, PILE 2017, Bali, September 25-27, 2017. Proceedings, vol. 2; 2017, 10 p
Ref no 85781

Full-scale tests on effects of slope on lateral capacity of piles installed in cohesive soils
Nimityongskul, N, Kawamata, Y, Rayamajhi, D, Ashford, SA; ASCE. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; 2018, vol 144, no 1, 12 p
Ref no 85935
More info

Laterally loaded single piles - Construction of P-Y curves from the cone penetration test
Bouafia, A; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 2957-2960
Ref no 85913
More info

Capacite portante et tassement des pieux basés sur l'essai de chargement de pointe penetrometrique
Reiffsteck, P, Van de Graaf, H, Jacquard, C; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 2841-2844
Ref no 85911
More info

Effect of soil layering on shorter-term pile setup
Ng, K, Ksaibati, R; ASCE. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering; 2018, vol 144, no 5, 12 p
Ref no 85980
More info

Review of capacity of 45 year old piles via restrike PDA testing
Kristinof, R, Cowan, S, Turner, S; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 1373-1376
Ref no 85971
More info

Numerical simulations of the reuse of piled raft foundations in clay
Sheil, B; Acta Geotechnica; 2017, vol 12, no 5, pp 1047-1059
Ref no 85649
More info

International conference on advancement of pile technolgy and pile case histories, PILE 2017, Bali, September 25-27, 2017. Proceedings, vol. 1-2. Eds: Rahardjo, PP, Hutapea, BM
Universitas Katolik Parahyangan; 2017, 787 p
Ref no 85769

Finite element back-analysis of an anchored wall in Dublin Boulder Clay
Kovacevic, N, Menkiti, C, Long, M, Potts, D; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 773-776
Ref no 85903
More info

Wedged piles under light structures
Mets, M, Leppik, V, Needo, R; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 943-946
Ref no 85904
More info

In-situ test campaign of vibrodriven sheet piles
Denies, N, Huybrechts, N, Bourdouxhe, MP, Fagot, A; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 1275-1278
Ref no 85905
More info

Combined helix piles-raft foundation for supporting road construction on peat soil
Arsyad, A, Ratu, IHY; International conference on advancement of pile technolgy and pile case histories, PILE 2017, Bali, September 25-27, 2017. Proceedings, vol. 2; 2017, 12 p
Ref no 85782

7th Annual conference on Deep foundation technologies for infrastructure development in India, IIT Madras, India, 5-7 October, 2017. Proceedings
Deep Foundations Institute, DFI India / Indian Institute of Technology Madras / Indian Geotechnical Society (IGS); 2017, 285 p
Ref no 85706

Bidirectional pile testing: what to expect
Salem, H, Fellenius, BH; 70th Canadian Geotechnical Conference, GeoOttawa 2017: 70 Years of Canadian Geotechnics and Geoscience and the 12th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference, Ottawa, Ontario, October 1-4, 2017. Proceedings; 2017, 7 p
Ref no 85712

Intelligent pattern recognition model to automate the categorization of pile damage
Garcia, S, Romero, J, Lopez-Molina, J; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 2743-2746
Ref no 85912
More info

Study of a new installation technique for large diameter monopiles
Anusic, I, Eiksund, GR, Meissl, S, Liingaard, MA; 19th International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, Seoul, Korea, 17-22 September, 2017. Proceedings; 2017, pp 2261-2264
Ref no 85907
More info

Uppdaterat 2018-07-25
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum