99 Vibratorers användningsmöjligheter vid drivning av pålar och spont

K. Rainer Massarsch 2000

Syftet med rapporten är att förklara grundläggande begrepp och principer som är viktiga för en effektiv användning av vibratorer vid pålinstallation. Huvudvikt har lagts på beskrivning av vibreringstekniken samt dess praktiska tillämpningar.

Ladda ned rapporten:PK-R99.pdf
Uppdaterat 2020-02-10