Transversalbelastade pålar- statiskt verkningssätt och dimensioneringsanvisningar

av Per-Ola Svahn och Claes Alén

Rapport
PK-R101.pdf (5445 kb)

Supplement
Rapport_101_supplement_2016-08-17.pdf

Rapporten går att läsa och ladda ner här.
Uppdaterat 2020-02-10