Kohesionspålar

Syftet med denna rapport är att ge en samlad information av hur en kohesionspålad grundläggning kan/bör dimensioneras, och att samtidigt försöka ”uppdatera” förfarandet genom att inkludera nyare kunskap. En övergripande
ambition har också varit att försöka skapa ett verktyg med hjälp av vilket man, genom att skaffa sig mer information i det
specifika projektet, kan vinna fördelar genom att kunna tillåta ett ökat utnyttjande av pålarna.
Förfarandet ger dock inga fördelar i sig, men skapar ett incitament att i det specifika objektet öka informationen.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av följande personer:

Per Eriksson, NCC Teknik
Leif Jendeby, Vägverket
Tord Olsson, WSP
Tomas Svensson, FB Engineering

Rapporten går att läsa och ladda ner här.
PK-R100.pdf

Rapport för utskrift
PK-R100 oskyddad.pdf

Supplement nr 1 till rapport 100 är framtagen av Peter Alheid, Hercules grundläggning, och Gunnar Holmberg, Skanska.
Rapport_100_supplement.pdf


Uppdaterat 2020-02-10