Rapport 106
Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt Eurokod

 

Praktiska råd och rekommendationer vid projektering och kontroll


Rapporten har utarbetats av en projektgrupp bestående av:

Bo Berggren

Berggren Tech, gruppens ordf.

Peter Alheid

Hercules Grundläggning

Gary Axelsson

ELU Konsult

Ingemar Hermansson

Pålanalys i Göteborg

Fredrik Sarvell

Ruukki Sverige

Bo Berglars

Piling Development

Rapporten har granskats av en referensgrupp bestående av:

Gunnar Holmberg

Skanska Sverige

Per-Evert Bengtsson

Statens geotekniska institut

Johan Lindgren

Nilsson & Lindgren Markkonsult

Kurt Palmqvist

Trafikverket

Karin Larsson

Pålkommissionens sekreterare

Lovisa Moritz

Trafikverket

Hans Gullström

Pålplintar

Stockholm i januari 2014

Rapport 106.pdf
Uppdaterat 2014-02-05