84. Beräkning av dimensionerande bärförmåga för slagna pålar med hänsyn till pålmaterial och omgivande jord

Per-Evert Bengtsson, Åke Bengtsson och Anders Fredriksson, 1991
Denna rapport redovisar ett förslag för beräkning av dimensionerande lastkapacitet för slagna pålar med hänsyn till pålmaterial och omgivande jord.

Den föreslagna dimensioneringsmetoden är baserad på partialkoefficientmetoden. .

Beräkningsmetoden följer andra ordningens teori och baseras på följande förutsättningar:

- realistisk arbetskurva för jordmotståndet under pålens livslängd
- arbetskurvan för respektive pålmaterial
- inverkan av egenspänningar i stålpålar
- hänsynstagande till initialkrokighet och därav förorsakade tillskottsförskjutningar
- hänsynstagande till skarvars utformning och funktion
- inverkan av drivning och stoppslagning.

Dimensioneringsmetoden behandlar både stålpålar och betongpålar.


Rapporten går att läsa och ladda ner här.

Rapport 84.pdf
Uppdaterat 2014-02-05