83. Beräkning av pålars last-rörelsesamband med utgångspunkt från sonderingsdata.

Håkan Bredenberg och Staffan Hintze, 1990
Rapporten redovisar en beräkningsmetod för att med utgångspunkt från sonderingsdata beräkna pålars last-rörelsesamband vid statisk belastning.
Den vänder sig till geokonstruktörer och övriga som kommer i kontakt med pålgrundlagda konstruktioner. Den visade beräkningsmetodiken kan användas för att tillgodose Nybyggnadsreglernas föreskrifter avseende krav på rörelseberäkningar i bruks- och brottgränstillstånden. Beräkningsmetoden förutsätter datorstöd. För genomförande av beräkningsarbetet har därför utvecklats ett användaranpassat datorprogram. Rapporten går att läsa och ladda ner här.

r83.pdf

Uppdaterat 2014-04-01