82. B-metoden vid pålberäkning, en förstudie

Claes Alén, Mats Jansson, Hans Lindgren, Lars Olsson och Jan Romell, 1990
Beta-metoden ett utmärkt projekteringshjälpmedel inom geotekniken. Vi kan jämföra risker vid olika grundläggningsalternativ och åstadkomma en ekonomiskt optimal dimensionering.
Med hjälp av beta-metoden har vi möjlighet att på åskådligt sätt beskriva vår samlade kunskap baserad på erfarenhet och mätningar.
Metoden är enkel att applicera på pålning och lätt att tillämpa.
Olika kontrollåtgärder kan "värderas" och "rätt nivå" av kontroll bestämmas
Säkerhetsindex beta är ett i Nybyggnadsreglerna accepterat sätt att verifiera en konstruktions tillräckliga bärförmåga, stadga etc.
Vid användande av partialkoefficienter kan vi kalibrera dessa med beta-metoden. Alternativt kan vi använda metoden för att bedöma "riktigheten" av empiriskt valda partialkoefficienter.

Rapporten går att läsa och ladda ner här.

R82.pdf

Uppdaterat 2014-02-05