91. Friktionspålar- bärförmågans tillväxt med tiden

Björn Åstedt, Lars Weiner och Göran Holm, 1994
Tillväxten i bärförmåga hos friktionspålar slagna i siltiga till sandig jordar har studerats genom en litteraturinventering samt genom studium av utförda pålningsprojekt i Sverige. I ett fall har påtar slagits speciellt för forskningsprojektet. Dessutom har stötvågsmätning på hejarsondstänger utförts på tre av de redovisade pålprojekten. Man har även inom projektet sökt finna orsaker till tillväxten genom såväl litteraturstudier som olika laboratorieundersökningar.


Rapporten går att läsa och ladda ner här.

R91.pdf

Uppdaterat 2020-02-10