92. Datorsimulering av pålslagning

Bo BergLars, Carl-John Grävare, Per Löfling och Lars Weiner, 1993
Vid utformning av en pålad grundkonstruktion skall verifieras att kraven i brott- och bruksgränstillstånden och kravet på beständighet är uppfyllda. Detta innebär bl a att pålgruppens och den enskilda pålens dimensionerande lastkapacitet och dimensionerande bärförmåga skall vara större än eller lika med dimensionerande lasteffekt under konstruktionens utförande och användning. Eller enklare uttryckt: pålen skall tåla både lasten i den färdiga konstruktionen och slagningen vid installationen samt kunna överföra lasten till jord eller berg med godtagbara deformationer.

Datorsimulering av pålslagning innebär att slagning av en påle simuleras med hjälp av en beräkningsmodell av stötvågsförloppet i pålen. Modellen beskriver vågalstraren (slagningsutrustningen), mediet (pålen) och kopplingen till omgivningen (jorden/berget). Kraft-rörelsesamband mellan påle och jord beskrivs med mantel- och spetsbärförmåga, fjädring och dämpning.Rapporten går att läsa och ladda ner här.

R92.pdf
Uppdaterat 2014-02-05