94. Standardpålar av betong - lastkapacitet och geoteknisk bärförmåga
1996
Med påle avses påle inklusive skarv och sko. Den dimensionerande bärförmågan för en påle är beroende av ett stort antal faktorer och villkor. Bärförmågan begränsas dels av pålens lastkapacitet och dels av dess geotekniska bärförmåga. Lägsta värdet är dimensionerande.

En påles lastkapacitet varierar med belastningens art, dvs varierar vid hantering och installation och för installerad påle. Den geotekniska bärförmågan definieras bara i brottgränstillstånd och för installerad påle.

I rapportens avsnitt 1 redovisas dimensionerande bärförmåga för axiellt belastade standardpålar, dvs det lägsta värdet av lastkapacitet och geoteknisk bärförmåga, beräknat i olika skeden och under vissa givna förutsättningar. I avsnitt 2 - 4 redovisas delresultat som utgör underlag för värdena i avsnitt 1.

I rapporten använda beteckningar och begrepp finns listade före avsnitt 1.

Ladda ned rapporten: PK-R94.pdf
Uppdaterat 2011-10-20