98 Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar

Åke Bengtsson, Bo Berglars, Sven Hultsjö, Jan Romell 2000
Rapporten vänder sig till aktörer i byggprocessen, som har intresse av att den komplicerade kedjan; projektering - installation - verifiering av stålpålars funktion i vardagliga projekt, utförs på ett rimligt och normenligt sätt. Det är tänkt att även de aktörer, som själva inte besitter erforderlig specialistkunskap, med rapportens hjälp skall kunna följa nämnda kedja. Exempel är kvalitetsansvariga enligt PBL, byggnadsinspektörer, projekterings- och byggledare samt projektörer av de byggnadsverk, som kommer att bäras av stålpålarna. I bilagor finns enkla checklistor som hjälp för dessa aktörer att kontrollera om dimensioneringen av stålpålar i ett givet projekt skett enligt denna rapport. Checklistorna kan med fördel göras till en del av projektets kvalitetsplan och kontrollplan enligt PBL.

Rapportens dimensioneringsanvisningar ansluter till Boverkets Konstruktionsregler, BKR, med underliggande anvisningar. Detta innebär att vissa byggherrar har ytterligare, andra och/eller mer detaljerade krav på dimensionering och utförande, t ex enligt BRO 94.


Ladda ned rapporten: PK-R98.pdf
Uppdaterat 2020-02-10