Pålkommissionens kansli/sekretariat har följande postadress:

Pålkommissionen
c/o iOffice 
Drottninggatan 32

111 55 Stockholm

s.bierbum@outlook.com


Fakturaadress:
     

Pålkommissionen

Kund-id FTX4337

FE 301

105 69 Stockholm

 

Fakturor ska mailas direkt till:

inbox.lev.210760@arkivplats.se
OBS! endast en faktura per pdf.

  


Ansvarig utgivare för webbplatsen www.palkommissionen.org är föreningens ordförande Olle Båtelsson.

För frågor rörande hemsidan kontakta s.bierbum@outlook.com

Uppdaterat 2023-02-03