Supplement nr 1 till rapport 96:1

Föreliggande supplement nr 1 till Pålkommissionens rapport 96:1 innehåller ändringar och förtydliganden till rubricerade rapport. Det omfattar kapitel 3. Dimensioneringsförutsättningar, avsnitt 3.2.2 Installationens inverkan på pålmaterialens egenskaper och avsnitt 3.4 Initialkrokighet hos installerad påle samt Exempel nr 1.

Supplementet syftar dels till att underlätta tolkningen av rubricerade rapport och dels till införande av mer nyanserade metoder för att beakta installationens olika inverkan på pålmaterialens egenskaper.

Supplementet har skrivits av Gunnar Ehnbåge, VBK Konsulterande ingenjörer, Göteborg. Värdefulla synpunkter under arbetets gång har lämnats av Gunnar Holmberg, Skanska Teknik, Göteborg.

Supplementet har remissbehandlats. Värdefulla synpunkter har härvid lämnats av Per-Evert Bengtsson, Peab Sverige AB, Åke Bengtsson, Ingenjörsfirma Åke Bengtsson AB och Ebbe Rosell, Vägverket.

Div16(1).pdf (58 kB)
Uppdaterat 2020-02-10