Välkommen på Föreningsstämma och Höstmöte

När: Torsdag 28 september 2017 kl. 13.00 - 16.00
Var: Dalarnas Hus, Lokal Siljan, Vasagatan 46, Stockholm


Stämmohandlingar för nedladdning.


Kallelse o dagordning

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Rapport från lekmannarevisor

Verksamhetsplan 2017-2018  och Budget 2017_2018.pdf

Valkommitténs förslag

Årsmötesprotokoll

 

Höstmöte, start kl 14.00

14.00 - 15.00     Räkneexempel ur kommande PK-rapport nr 107, Sponthandboken.
                         Anders Fredriksson, Fredriksson Geokonsult. Presentation Sponthandboken

Ca 15.00            Fika

15.00 - 16.00     Presentation av teknisk PM 2:2017, Förstudie Pålningshandbok. Förstudie Pålningshandbok
                         Björn Dehlbom, SGI/Tanja Bojovic, Golder/Fredrik Beyer, PEAB.

Det kommer att ges tillfälle för frågor och diskussioner.

Vänligen sänd en icke-bindande anmälan till  sussie.bierbum@branschkansliet.se för att underlätta planeringen.


Uppdaterat 2017-10-18