Välkommen på Föreningsstämma och Höstmöte

När: Torsdag 29 / 9 2016 kl. 13.00 - 16.00
Var: Trafikverket, Solna Strandväg 98 i Solna


Stämmohandlingar för nedladdning.

Kallelse och dagordning

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Rapport från lekmannarevisor

Verksamhetsplan och budget

Valkommitténs förslag

Årsmötesprotokoll Årsmötesprotokoll 2016.pdf


Höstmöte, start kl 14.00

14.00 - 14.30. Information om blivande sponthandboken. Anders Fredriksson, Fredriksson Geokonsult

14.30 - 15.00. Em fika

15.00 - 16.00. Pålgrundläggningshandboken. Information/diskussion om behovet av förnyelse. Björn Dehlbom, SGI  
                      m. fl.   Diskussionsunderlag

      

Det kommer att ges tillfälle för frågor och diskussioner


Uppdaterat 2017-09-20