Anvisningar för provpålning med efterföljande provbelastning

E. Sandegren, U. Bergdahl, B. Fellenius, L. Hellman, G. Hult, S-E.  Rehnman, P. Sahlström, J. Wennerstrand, L. Bjerin, 1980.

Svensk version:
R 59.pdf

Engelsk version:
R 59 engelsk version.pdf
Uppdaterat 2015-08-14