Systempålar. Stödpålar av höghållfasta, korrosionsskyddade stålrör, slagna med lätta höghastighetshejare. Anvisningar för beräkning av dimensionerande bärförmåga.
Anders Fredriksson, Sven Hultsjö och Håkan Stille, 1989

Rapport 81.pdf

Rapport 81 - supplement.pdf
Uppdaterat 2014-02-03